dolna_plen

udo mm nacz nn posl plen stopa mm grzbietu plen dol podkolanowy plen staw kolanowy lewy plen Żyły i nerwy powierzchniowe grzbietu stopy plen stopa tt i nn podeszwowe plen stopa nacz i nn plen koncz dolna golen od tylu  plen stopa tt i nn podeszwy plen
stopa zz pow grzbietu plen miednica meska tyl plen miednica m blizsza cz uda i narz plen tetnice grzbietu stopy plen golen zz i nn pow przedn plen koncz dolna golen przod plen golen zz i nn pow tylnej plen kanal kostki przysr plen naczynia i nerwy stopy plen
staw kolanowy plen udo mm nacz nn plen