GŁOWA I SZYJA / HEAD & NECK

Ryciny, fotografie i schematy
tetnice jezyk plen trzew szyi pow tyl plen czaszka kol plen narzady i tt szyi plen jezyk naczynia plenl jez krtan tcaw plen wnetrze krtani plen naczynia nerwy i trzewia szyi 1plen oko aparat 2 plen
czaszka noworodka plen jezyk  naczynia1 plen cz 4 plen cz 3 plen cz 2 plen cz 1 plen cz 5 plen glowa nacz i nerwy gl plen glowa nacz i nerwy plen
glowa nacz nerwy plen glowa nn tt plen glowa przekr j nosowa gard plen Glowa przekr strzalkowy plen jama ustna gardlo plen jezyk  tetnica2  plen krtan plen krtan przod tyl plen miesnie i trzew szyi przod plen
miesniow gard tyl plen nacz i nn glow plen naczynia i nerwy glowy plen2 nerwy czaszk plen oko aparat ruch2 plen przekr czol glo plen przekr glowy plen przekroj czołowy głowy plen trzewia szyi plen
schem nerw