Kończyna górna / Upper limb

Ryciny i fotografie preparatów anatomicznych
dlon nacz i nn dlon plen kosc ram prawa plen dlon luk plen dlon nacz i nn grzb plen dol lokciowy plen k gorna nacz nn mm plen kosci przedramienia prawe n plen nerwy i zyly pow grzbietu reki plen staw lokcio praw tyl plen
staw ramienny plen tetnice i nerwy okolicy lokciowej i przedramienia opis tetnice i nerwy reki plen tt i nn reki plen lopatka prawa plen staw lokcio praw przod plen staw lokciowy lewy plen Tetnice  grzbietu reki plen konczyna gorna n i n plen
splot opis mm nacz nn ram i przedr plen kosci reki