Kończyna górna / Upper limb

Ryciny i fotografie preparatów anatomicznych
kosc ram prawa plen dlon luk plen dlon nacz i nn grzb plen dol lokciowy plen k gorna nacz nn mm plen kosci przedramienia prawe n plen nerwy i zyly pow grzbietu reki plen staw lokcio praw tyl plen staw ramienny plen
tetnice i nerwy okolicy lokciowej i przedramienia opis tetnice i nerwy reki plen tt i nn reki plen lopatka prawa plen staw lokcio praw przod plen staw lokciowy lewy plen Tetnice  grzbietu reki plen konczyna gorna n i n plen splot opis
mm nacz nn ram i przedr plen kosci reki dlon nacz i nn plen