Kończyna górna-test/Upper limb-test

Ryciny i fotografie preparatów anatomicznych bez opisów.
kosc ram prawa test kosci przedramienia prawe n test pol angl konczyna gorna n i n test nerwy i zyly pow grzbietu reki test dlon luk test dol lokciowy test k gorna nacz nn mm test dlon nacz i nn grzb test mm nacz nn ram i przedr test
staw lokcio praw tyl test pol angl. staw ramienny test tetnice i nerwy okolicy lokciowej i przedramienia test tetnice i nerwy reki test tt i nn reki test lopatka prawa test pol angl staw lokcio praw przod test staw lokciowy lewy test Tetnice  grzbietu reki test
splot test kosci reki test dlon nacz i nn test