Mózgowie i rdzeń kręgowy / Brain & spinal co

ryciny i zdjęcia
10. Móżdżek - Cerebellum 6. Kresomózgowie (powierzchnia górno-boczna) - Telencephalon (superolateral surface) 1. Dół równoległoboczny - Rhomboid fossa 2. Głowa (przekrój strzałkowy) - Head (sagittal section) 3. Komora boczna i hipokamp - Lateral ventricle and hippocampus 4. Komory boczne i komora trzecia (widok z góry) - Lateral ventricles and third ventricle (top view) 7. Płaciki i szczeliny móżdżku  Lobules and fissures of cerebellum 5. Komory mózgowia - Ventricles of brain 8. Móżdżek (powierzchnia dolna) - Cerebellum (inferior surface)
9. Móżdżek - Cerebellum 11. Tętnice mózgu - Brain arteries 15. Mózgowie (4) (przekrój czołowy) - Brain (4) (frontal section) 17. Mózgowie (6) (przekrój czołowy) - Brain (6) (frontal section) 19. Mózgowie (8) (przekrój czołowy) - Cerebrum (8) (coronal section) 12. Mózgowie (1) (przekrój czołowy) - Brain (1) (coronal section) 28. Komora boczna lewa (widok z góry) - Left lateral ventricle (top view) 27. Mózgowie i pień mózgu (komory) - Brain and brainstem (ventricles) 13. Mózgowie (2) (przekrój czołowy) - Brain (2) (przekrój czołowy)
20. Podstawa mózgowia - Base of brain 21. Tętnice mózgowia (widok od dołu) - Arteries of brain (inferior view) 22. Powierzchnia grzbietowa mózgu - Dorsal surface of brain 23. Przekrój poziomy mózgowia - Horizontal brain section 24. Tętnice mózgowia (widok od dołu) - Arteries of brain (inferior view) 25. Mózgowie (widok od dołu) - Cerebrum (inferior view) 26. Mózgowie (wyspa) - Brain (insula) 14. Mózgowie (3) (przekrój czołowy) - Brain (3) (frontal section) 18. Mózgowie (7) (przekrój czołowy) - Brain (7) (coronal section)
29. Opona twarda mózgowia - Dura mater 30. Pęcherzyki mózgowe pierwotne - Primary brain vesicles 31. Pęcherzyki mózgowe wtórne - Secondary brain vesicles 32. Pień mózgu - Brainstem 33. Płaciki i szczeliny móżdżku - Lobules and fissures of cerebellum 34. Powierzchnia górno-boczna półkuli mózgu, pień mózgu i móżdżek - Superior-lateral surface of brain, brainstem and cerebellum 35. Lewa półkula mózgu (powierzchnia przyśrodkowa) - Left cerebral hemisphere (medial surface) 36. Komora boczna prawa i wyspa - Right lateral ventricle and insula 37. Przekrój mózgowia oraz strop komory czwartej - Section of brain and roof of fourth ventricle
38. Mózgowie (przekrój poziomy) - Brain (horizontal section) 39. Przekrój poziomy mózgowia - Horizontal section of brain 40. Przekrój poziomy mózgowia - Horizontal brain section 41. Przekrój poziomy mózgowia - Horizontal brain section 42. Rdzeń kręgowy i ogon koński w kanale kręgowym - Spinal cord and cauda equina in vertebral canal 43. Opona twarda i okolica wcięcia namiotu - Dura mater and tentorial notch area 44. Śródmózgowie, most i rdzeń przedłużony (powierzchnia grzbietowa) - Midbrain, pons and medulla oblongata (dorsal surface) 16. Mózgowie (5) (przekrój czołowy) - Brain (5) (coronal section)