Upper limb
Upper limb-test
Thorax
Thorax-test
Abdomen
Abdomen-test
Head & neck
Head & neck-test
Brain & spinal cord
Brain & spinal cord-test
Lower limb
Lower limb-test
Skull-photos
Radiography

Tablice anatomiczne / Anatomical posters

Ściana tylna klatki piersiowej.
Ściana tylna klatki piersiowej/Posterir wall of torax.
Przewody trzustkowe.
Przewody trzustkowe/Pancreatic ducts.
Przekrój poziomy klatki piersiowej.
Przekrój poziomy klatki piersiowej.
Klatka piersiowa-przekrój strzałkowy.
Klatka piersiowa - przekrój strzałkowy/Thorax - vertical section.
Sródpiersie/Mediastinum.
Sródpiersie/Mediastinum.
Miednica żeńska/Female pelvis.
Miednica żeńska/Female pelvis.
Miednica męska/Male pelvis.
Miednica męska/Male pelvis.
Ściana przednia brzucha/Anterior abdominal wall.
Ściana przednia brzucha/Anterior abdominal wall.
Przepukliny/Hernias.
Przepukliny/Hernias.
© Opracowanie graficzne i redakcja:BOGUMIŁ GORAL i MAREK TUSIŃSKI
Konsultacje merytoryczne MARIUSZ KLEPACKI i GRZEGORZ STAŚKIEWICZ